Vad gör vi?

Att ge flerspråkiga och nyanlända elever stöd på deras modersmål har, enligt den pedagogiska forskningen, stor betydelse för såväl deras studieresultat som deras integrering i samhället. Allt fler huvudmän kämpar dock med att tillhandahålla kvalitativt stöd till de elever som behöver och har rätt till det. Därför har vi startat KENNARI.

Vi är ett utbildningsföretag som förmedlar lärare och studiehandledare i modersmål och moderna språk, samt lärare i samhällsorientering. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för skolor, huvudmän, företag och privatpersoner. Särskild vikt fäster vi vid de möjligheter till fjärrundervisning – undervisningsformer där lärare och elever är åtskilda i rum, men inte i tid –som den moderna teknologin erbjuder. 
 

Bland våra tjänster återfinns:

  • modersmålsundervisning för  grundskolan och enligt gymnasiets kursplaner
  • studiehandledning på modersmål. 
  • lärare i samhällsorientering för nyanlända
  • Kurser på företag - introduktioner på modersmål samt språkundervisning (svenska och modersmål)
  • Kennari anordnar även studiecirklar i språk för vuxna. Undervisningen sker i digitala klassrum med digitala läromedel.


Med pedagogisk skärpa och teknologiskt nytänkande satsar vi på skräddarsydda lösningar för varje skola och varje elev. På KENNARI ser vi möjligheter i utmaningarna.

Läs mer om hur vi kan underlätta er modersmålsundervisning nedan

Modersmål som modernt språk

Vi förmedlar lärare som bedriver fjärrundervisning för de elever som vill studera sina modersmål inom ramen för ämnet moderna språk. Vi tillhandahåller även ett snabbspår för dem som vill tentera av kurser i moderna språk på sina modersmål. Detta har blivit ett alltmer efterfrågat sätt att tillskansa sig de meritpoäng för högskoleantagning som vanlig modersmålsundervisning inte ger.
Vi utgår från den enskilda elevens förutsättningar och önskemål för att skräddarsy en plan för undervisning och bedömning.

Modersmålsundervisning för grundskolan och gymnasiet

Vi förmedlar lärare som bedriver fjärrundervisning i modersmål på grundskolenivå samt i gymnasiekurserna modersmål 1, modersmål 2 samt modersmål – aktiv tvåspråkighet. Med pedagogisk skärpa undervisar våra lärare inom flera av de mest populära modersmålen, och till sin hjälp har de dessutom en tekniskt avancerad lärandeplattform. 

Undervisningen kretsar kring regelbundna lektioner över videolänk. Här får lärare och elever möjligheter till gemensamt lärande i realtid. Dessa lektioner kompletteras med en webbplattform som innehåller läromedel, övningar och funktioner för bedömning. All vår undervisning utgår naturligtvis från de nationella kursplanerna, och strävar mot de kunskapskrav som tas upp där. 

Studiehandledning på modersmål

Vi förmedlar studiehandledare som erbjuder stöd över ljud- och videolänk på flera av de mest efterfrågade modersmålen. Elever på deltagande skolor kan ansluta sig vid regelbundna tider för att ställa frågor och få handledning. Då kommer våra handledare finnas till hands för att hjälpa nyanlända elever på deras modersmål med att förstå och utvecklas inom gymnasieskolans alla ämnen. Vi genomför regelbunden kompetensutveckling med våra handledare för att säkerställa att de har den pedagogiska förmåga och de ämneskunskaper som krävs.

Samhällsorientering för nyanlända

Kennaris lärare i samhällsorientering för nyanlända fokuserar på att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället med siktet inställt på att förmedla kunskap om individens rättigheter och skyldigheter, demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna samt hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Tjänsten erbjuds såväl till företag med många nyanlända i personalstyrkan, som till kommuner. Tjänsten tillhandahålls på många språk och kan samordnas över kommungränserna  tack vare Kennaris koncept för fjärrundervisning. 

Fjärrkurser i franska, spanska, italienska, portugisiska och engelska för vuxna

Kennari erbjuder fjärrkurser i moderna språk. Kurserna riktar sig till den med intresse för målspråkslandets språk och kultur. Undervisning erbjuds i digitala klassrum och med digitala läromedel och finns från nybörjar- till avancerad nivå.
Lärare och kursdeltagare är åtskilda i rum men inte i tid och Kennari erbjuder såväl termins- som sommarkurser.
Möjlighet finns även att boka en-till-en-lektioner inom och utanför ordinarie kurs.

Mer information hittar du genom att klicka på länken för respektive språk:

Vill du veta mer om hur er skola kan erbjuda kvalitativ och lärorik modersmålsundervisning?
Vill du vässa dina språkkunskaper?
Fyll i formuläret nedanför eller kontakta valfri person!

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: 0738155333
E-Post: Elisabeth@Kennari.se

Karl Gullö, Säljansvarig

Tel nr: 0723236169
E-Post: Karl@Kennari.se