Vad gör vi?

Att ge flerspråkiga och nyanlända elever stöd på deras modersmål har, enligt den pedagogiska forskningen, stor betydelse för såväl deras studieresultat som deras integrering i samhället. Allt fler huvudmän kämpar dock med att tillhandahålla kvalitativt stöd till de elever som behöver och har rätt till det. Därför har vi startat KENNARI.

Vi är ett utbildningsföretag som förmedlar lärare och studiehandledare i modersmål till svenska skolor. Särskild vikt fäster vi vid de möjligheter till fjärrundervisning – undervisningsformer där lärare och elever är åtskilda i rum, men inte i tid – som den moderna teknologin erbjuder. 

Bland våra tjänster återfinns bland annat modersmålsundervisning för  grundskolan och enligt gymnasiets kursplaner, modersmål som modernt språk och studiehandledning på modersmål. Med pedagogisk skärpa och teknologiskt nytänkande satsar vi på skräddarsydda lösningar för varje skola och varje elev. På KENNARI ser vi möjligheter i utmaningarna.

Läs mer om hur vi kan underlätta er modersmålsundervisning nedan

Modersmål som modernt språk

Vi förmedlar lärare som bedriver fjärrundervisning för de elever som vill studera sina modersmål inom ramen för ämnet moderna språk. Vi tillhandahåller även ett snabbspår för dem som vill tentera av kurser i moderna språk på sina modersmål. Detta har blivit ett alltmer efterfrågat sätt att tillskansa sig de meritpoäng för högskoleantagning som vanlig modersmålsundervisning inte ger.
Vi utgår från den enskilda elevens förutsättningar och önskemål för att skräddarsy en plan för undervisning och bedömning.

Modersmålsundervisning för gymnasiet

Vi förmedlar lärare som bedriver fjärrundervisning i kurserna modersmål 1, modersmål 2 samt modersmål – aktiv tvåspråkighet för elever på gymnasiet. Med pedagogisk skärpa undervisar våra lärare inom flera av de mest populära modersmålen, och till sin hjälp har de dessutom en tekniskt avancerad lärandeplattform. 

Undervisningen kretsar kring regelbundna lektioner över videolänk. Här får lärare och elever möjligheter till gemensamt lärande i realtid. Dessa lektioner kompletteras med en webbplattform som innehåller läromedel, övningar och funktioner för bedömning. All vår undervisning utgår naturligtvis från de nationella kursplanerna, och strävar mot de kunskapskrav som tas upp där. 

Studiehandledning på modersmål

Vi förmedlar studiehandledare som erbjuder stöd över ljud- och videolänk på flera av de mest efterfrågade modersmålen. Elever på deltagande skolor kan ansluta sig vid regelbundna tider för att ställa frågor och få handledning. Då kommer våra handledare finnas till hands för att hjälpa nyanlända elever på deras modersmål med att förstå och utvecklas inom gymnasieskolans alla ämnen. Vi genomför regelbunden kompetensutveckling med våra handledare för att säkerställa att de har den pedagogiska förmåga och de ämneskunskaper som krävs.

Vill du veta mer om hur er skola kan erbjuda kvalitativ och lärorik modersmålsundervisning? Fyll i formuläret nedanför eller kontakta valfri person!

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: 0738155333
E-Post: Elisabeth@Kennari.se

Ian Sandholm, Copy- & Pressansvarig

Tel nr: 0739383596
E-Post: Ian@Kennari.se

Karl Gullö, Säljansvarig

Tel nr: 0723236169
E-Post: Karl@Kennari.se