Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig eller fyll i formuläret så hör vi av oss.

KENNARI – modersmålstjänster genom fjärrundervisning

Flerspråkiga elevers rätt till undervisning och stöd på modersmålet har blivit en allt större utmaning för många svenska skolor. Bristen på kvalificerad personal är på många håll påtaglig, inte minst efter de senaste årens stora ökning av nyanlända elever runt om i Sverige. För att möta denna utmaning trädde en lagändring i kraft i augusti 2016, enligt vilken huvudmän nu får anlita entreprenadtjänster för fjärrundervisning. 

KENNARI AB satsar nu på att bli Sveriges ledande leverantör av modersmålstjänster genom fjärrundervisning. Med gedigen pedagogisk erfarenhet i ryggen vill vi ta ett helhetsgrepp för att möta varje skolas behov. Vi satsar på att rekrytera kunniga och skickliga lärare inom flera av de mest efterfrågade modersmålen. Vi ger våra lärare de tekniska förutsättningarna för att prestera på topp oavsett hur långt ifrån sina elever de befinner sig. 

På Kennari ser vi inte det fysiska avståndet som ett hinder för god undervisning, utan är övertygade om att internet istället öppnar upp för nya pedagogiska möjligheter. 
Med goda erfarenheter av fjärrundervisning i ryggen, uttökar vi nu vårt utbud av tjänster till att också gälla studiecirklar i moderna språk för vuxna, samt kurser i samhällsorientering.

Vi har därmed utvecklat fem huvudsakliga tjänster: modersmålsundervisning för högstadiet och för gymnasiet, modersmål som modernt språk, studiehandledning på modersmålet, studiecirklar i moderna språk och kurser i samhällsorientering för nyanlända. 
Vi kan även skräddarsy tjänster för att möta just era behov – hör av er för att ta reda på vad vi kan erbjuda!

Kennaris lärare

Det digitala klassrummet och fjärrlösningen tilltalar modersmålslärare och studiehandledare runt om i landet. Många vittnar om att uppdrag på flera skolor med krav på fysisk närvaro i längden tar på krafterna. Med en fjärrlösning effektiviseras deras arbetstid och de kan i högre grad fokusera på de faktiska arbetsuppgifterna.
Fjärrlösningen innebär också möjligheter till gruppkonstellationer drivna av vilket språk som skall erbjudas, oavsett var elever och lärare befinner sig geografiskt. Fler kan med hjälp av fjärrlösningen få det stöd och den undervisning de behöver och har rätt till. Skulle eleven byta hemort under kursens gång, kan hen dessutom fortsätta med sin kurs utan avbrott.
I Kennaris lärarkatalog finns följande språk representerade:
arabiska, persiska, pashtu, urdu, dari, somaliska, tigrinja, ryska, spanska, franska, italienska, portugisiska, rumänska, grekiska, kurdiska, kinesiska, koreanska, japanska, engelska och hindi

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: 0738155333
E-Post: Elisabeth@Kennari.se

Ian Sandholm, Copy- & Pressansvarig

Tel nr: 0739383596
E-Post: Ian@Kennari.se

Karl Gullö, Säljansvarig

Tel nr: 0723236169
E-Post: Karl@Kennari.se