Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig eller fyll i formuläret så hör vi av oss.

KENNARI – modersmålstjänster genom fjärrundervisning

Flerspråkiga elevers rätt till undervisning och stöd på modersmålet har blivit en allt större utmaning för många svenska skolor. Bristen på kvalificerad personal är på många håll påtaglig, inte minst efter de senaste årens stora ökning av nyanlända elever runt om i Sverige. För att möta denna utmaning trädde en lagändring i kraft i augusti förra året, enligt vilken huvudmän nu får anlita entreprenadtjänster för fjärrundervisning. 

KENNARI AB satsar nu på att bli Sveriges ledande leverantör av modersmålstjänster genom fjärrundervisning. Med gedigen pedagogisk erfarenhet i ryggen vill vi ta ett helhetsgrepp för att möta varje skolas behov. Vi satsar på att rekrytera kunniga och skickliga lärare inom flera av de mest efterfrågade modersmålen. Kennaris lärare träffas regelbundet för att stötta varandra och gemensamt vidareutveckla det pedagogiska konceptet. Dessutom ger vi våra lärare de tekniska förutsättningarna för att prestera på topp oavsett hur långt ifrån sina elever de befinner sig. 

På Kennari ser vi inte det fysiska avståndet som ett hinder för god modersmålsundervisning, utan tror att internet öppnar upp för nya pedagogiska möjligheter. Lektioner över videokonferens kompletteras med en interaktiv lärandeplattform för såväl självständigt lärande som fortlöpande bedömning. 

Vi har utvecklat tre huvudsakliga tjänster: modersmålsundervisning för högstadiet och för gymnasiet, modersmål som modernt språk och studiehandledning på modersmålet. Vi kan även skräddarsy tjänster för att möta just era behov – hör av er för att ta reda på vad vi kan erbjuda!

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: 0738155333
E-Post: Elisabeth@Kennari.se

Ian Sandholm, Copy- & Pressansvarig

Tel nr: 0739383596
E-Post: Ian@Kennari.se

Karl Gullö, Säljansvarig

Tel nr: 0723236169
E-Post: Karl@Kennari.se