Sidan är under rekonstruktion.
Kontakta Elisabeth på 073-8155333/elisabeth@kennari.se för information om våra tjänster.

Sidan är under rekonstruktion. Besök oss gärna på Facebook så länge!
Sidan är under rekonstruktion. Besök oss gärna på Facebook så länge!

Elisabeth Gejrot, Grundare

Elisabeth Gejrot är en av grundarna till Kennari AB. Hon har mer än trettio års pedagogisk erfarenhet från såväl friskolor som kommunal verksamhet. I grunden är Elisabeth språklärare och har undervisat i engelska och svenska. Sedan 2007 har hon varit verksam som rektor inom grund- och gymnasieskolan. Vid sidan av detta har hon även arbetat med läromedelsutveckling och som skolledarkonsult. Elisabeth bor i Västsverige, där hon, förutom som pedagogiskt ansvarig för Kennari AB, även är verksam som kvalitets- och utvecklingssamordnare för Naturbruk Västs två gymnasieskolor. Hon brinner för pedagogiskt nytänkande och alla elevers rätt till en skolgång som möter just deras behov.

KVALITET

Vår verksamhet ska genomsyras av kvalitetstanken i alla led, från de pedagogiska grunderna till de tekniska lösningarna. Det innebär bland annat att vårt arbetssätt vilar på forskning och beprövad erfarenhet, och att våra lärare och handledare ska möta högt ställda krav på kompetens och engagemang. Vi tror också att kvalitet bäst mäts genom att se till varje elevs utveckling. Behoven skiftar, och kvalitet äger bara de lösningar som faktiskt fungerar.

GEMENSAMT LÄRANDE

Pedagogik är en social verksamhet: vi lär oss i utbyte med andra, såväl lärare som andra elever. Detta stämmer inte minst när det handlar om att lära sig språk, vars själva grundfunktion ju är att möjliggöra kommunikation människor emellan. Fjärrundervisning skapar kontakter utan geografiska begränsningar!

INTERAKTIVITET

Digitaliseringen av skolan ger oss många möjligheter som vi vill ta vara på. Genom att kombinera lärarledda aktiviteter över videolänk med de senaste interaktiva verktygen kan fjärrundervisningens inneboende fördelar utnyttjas. För oss handlar interaktivitet om att elever ska känna sig delaktiga i undervisningen, oavsett hur stora avstånden är som skiljer dem från läraren.

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: +46(0)738155333
E-Post: elisabeth@kennari.se