Modersmålsundervisning för grundskolan och gymnasiet

  • I kurserna modersmål 1, modersmål 2 och modersmål - aktiv tvåspråkighet
  • Undervisning i digitala klassrum
  • Elever och lärare åtskilda i tid men inte i rum

Studiehandledning på modersmål

  • Regelbundna tider för studiehandledning online 
  • Möjlighet för elever att ställa frågor och få stöd 
  • Kompetenta handledare i flera språk

Fjärrkurser i språk för vuxna

  • Studier i franska, spanska, italienska, portugisiska och engelska i digitalt klassrum
  • Från nybörjare, lätt konversation till avancerad nivå
  • Elever och lärare åtskilda i tid men inte i rum

Elisabeth Gejrot, Grundare

Elisabeth Gejrot är en av grundarna till Kennari AB och ansvarar för den pedagogiska samordningen. Hon har mer än trettio års pedagogisk erfarenhet från såväl friskolor som kommunal verksamhet. I grunden är Elisabeth språklärare och har undervisat i engelska och svenska. Sedan 2007 har hon varit verksam som rektor inom grund- och gymnasieskolan. Vid sidan av detta har hon även arbetat med läromedelsutveckling och som skolledarkonsult. Elisabeth bor i Västsverige, där hon fortfarande är aktiv som konsult och skolledare. Hon brinner för pedagogiskt nytänkande och alla elevers rätt till en skolgång som möter just deras behov.

KVALITET

Vår verksamhet ska genomsyras av kvalitetstanken i alla led, från de pedagogiska grunderna till de tekniska lösningarna. Det innebär bland annat att vårt arbetssätt vilar på forskning och beprövad erfarenhet, och att våra lärare och handledare ska möta högt ställda krav på kompetens och engagemang. Vi tror också att kvalitet bäst mäts genom att se till varje elevs utveckling. Behoven skiftar, och kvalitet äger bara de lösningar som faktiskt fungerar.

GEMENSAMT LÄRANDE

Pedagogik är en social verksamhet: vi lär oss i utbyte med andra, såväl lärare som andra elever. Detta stämmer inte minst när det handlar om att lära sig språk, vars själva grundfunktion ju är att möjliggöra kommunikation människor emellan. Vi arbetar därför medvetet för att överbrygga den geografiska åtskillnaden som fjärrundervisning trots allt innebär.

INTERAKTIVITET

Digitaliseringen av skolan ger oss många möjligheter som vi vill ta vara på. Genom att kombinera lärarledda aktiviteter över videolänk med de senaste interaktiva verktygen kan fjärrundervisningens inneboende fördelar utnyttjas. För oss handlar interaktivitet om att elever ska känna sig delaktiga i undervisningen, oavsett hur stora avstånden är som skiljer dem från läraren.

KONTAKTA OSS

Elisabeth Gejrot, Grundare

Tel nr: 0738155333
E-Post: Elisabeth@Kennari.se

Karl Gullö, Säljansvarig

Tel nr: 0723236169
E-Post: Karl@Kennari.se